Battery Supplies en Yuso leveren mega batterij voor de Nieuwe Dokken in Gent

In samenwerking met Battery Supplies NV uit Deerlijk en Yuso BV uit Waregem neemt Ducoop NV een groot batterijsysteem in gebruik op locatie van het nieuwbouwproject Nieuwe Dokken te Gent. Het systeem – AQ-LITH® ESS – heeft een vermogen van 100 kW en 242 kWh en voorziet mede in een optimaal beheer van de energiestromen binnen het nieuwbouwproject De Nieuwe Dokken. Als één van de eerste gemeenschapsbatterijen betekent dit project een mijlpaal in het energielandschap.

Een nieuw stadsdeel in de Arteveldestad:

In het Noorden van Gent wordt al een tijdje gewerkt aan een nieuwbouwproject aan De Nieuwe Dokken.  Het stadsproject bestaat uit ongeveer 400 nieuwe appartementen gelegen aan de Schipperskaai, met zicht op het water dus.  Het bouwproject berust op de nieuwste technieken om de duurzaamheid en comfort van de nieuwe wijk te bewerkstelligen.  De goede verbindingen van deze nieuwe wijk – in feite een nieuw stadsdeel op zich – met de rest van de Arteveldestad zijn één van de belangrijkste troeven.

Niet alleen het urbane karakter van dit nieuwbouwproject spreekt tot de verbeelding, maar ook de nieuwste technieken die voor de bewoners worden aangewend inzake waterzuivering, warmterecuperatie en energiegebruik. DuCoop CV heeft bij het project De Nieuwe Dokken gezorgd voor de implementatie van heuse spitstechnologie om het project voor alle bewoners samen zo energiezuinig mogelijk te maken.  Zo wordt alle biologisch afbreekbaar afval alsook afvalwater verwerkt tot herbruikbaar water, biogas en een meststof, maar wordt ook de restwarmte eruit onttrokken om in de verwarming van de woningen te voorzien.

Om voldoende warmte te voorzien, bijvoorbeeld tijdens periodes van koude, werd ook een warmtenet aangelegd tot aan de zeepfabrikant Christeyns verderop in de straat.  Het warme proceswater (60 graden of meer) dat anders naar de atmosfeer gekoeld werd werd, wordt aldus gerecupereerd voor verwarmingsdoeleinden.  Ook het gezuiverd water van De Nieuwe Dokken wordt in de andere richting naar Christeyns gestuurd en daar als proces water gebruikt.

Een modern energie-ecosysteem:

Ook op energievlak is het bouwproject De Nieuwe Dokken voorzien van de laatste snufjes, zo is er een grote installatie zonnepanelen.  Om alles op het vlak van vraag- en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen leverde Battery Supplies NV uit Deerlijk een grote Lithium-ion batterij aan Ducoop die recent in gebruik werd genomen.

Peter De Smet (Ducoop)

“Deze batterij laat ons toe zoveel mogelijk lokaal geproduceerde energie te recuperen ten voordele van het project De Nieuwe Dokken”.  “Wij hebben voor deze oplossing gekozen onder meer op basis van de jarenlange ervaring die Battery Supplies heeft op het vlak van batterij-assemblage”. Aldus Peter De Smet.

Voor Battery Supplies betekent de realisatie van dit opslagproject ook een nieuw hoofdstuk, aldus Alexander De Soete (Battery Supplies):

“De techniek van energie-opslag staat niet stil: In het 20-jarige bestaan van Battery Supplies hebben wij de nieuwste ontwikkelingen steeds nauwgezet opgevolgd en dit project betekent voor ons een mijlpaal”.  “De energietransitie vereist meer en meer dat het verbruik van elektriciteit wordt afgestemd op de productie ervan, vroeger was het net omgekeerd”.  “De flexibiliteit van ons opslagsysteem gebaseerd op Lithium-ion is volgens ons het juiste antwoord op deze uitdaging die bovendien een mooie toekomst in het vooruitzicht heeft”.

Voor de slimme aansturingsinterface werkte Battery Supplies samen met Yuso BV uit Waregem.  Michel Verschuere (Yuso) legt uit:

“De sterkte van een oplossing voor energie-opslag is nauw verbonden met de manier waarop deze wordt ingezet binnen een bedrijf, of in dit geval voor de woongemeenschap van 400 eenheden. De voornaamste rol ervan bestaat erin alle energiebronnen efficiënt te beheren om een zo hoog mogelijk eigenverbruik na te streven. Daarnaast kan een opslagsysteem zoals het hier achter de meter werd opgesteld ook inspelen op ogenblijkkelijke opportuniteiten in de markt, wat een extra voordeel opbrengt en daarbij spelen slimme algoritmes en sturingen een doorslaggevende rol”.

Team Ducoop

Over Ducoop:

DuCoop is een coöperatieve vennootschap, opgericht in 2017, waar alle bewoners van De Nieuwe Dokken coöperant van zijn. Initiatiefnemer is Peter De Smet van Clean Energy Invest, een investeringsfonds dat zich toelegt op innovatieve projecten in hernieuwbare energie. Samen met enkele andere impact investeerders werden baanbrekende innovaties op vlak van duurzaam wonen geïmplementeerd in deze nieuwe Gentse wijk.

Alexander De Soete & Hans Weyme, zaakvoerders Battery Supplies

Over Battery Supplies:

Battery Supplies is actief in de distributie & assemblage van alle soorten batterijen, batterijsystemen, laders & toebehoren. Het bedrijf werd in 1999 opgericht door Alexander De Soete & Hans Weyme en telt ondertussen 90 werknemers. Battery Supplies is actief in gans Europa, het hoofdkantoor en de 10.000m² grote magazijnen bevinden zich in Deerlijk.

Michel Verschuere, zaakvoerder Yuso

Over Yuso:

Yuso is een speler op de energiemarkt actief in Nederland, België en Zwitserland.  Het bedrijf werd medio 2012 opgericht door Bart Pycke en Michel Verschuere.  Tot de dienstverlening van Yuso behoren aan- en verkoopcontracten (injectie) voor elektriciteit maar ook dienstverlening op het vlak van flexibiliteit en het realiseren en opereren van energie-opslagprojecten groot- en klein.  Het bedrijf telt tien werknemers en is gevestigd in Waregem.

2020-06-24T12:52:01+01:00
Go to Top