Wind energie

Energie geproduceerd via windmolens worden opgeslagen in batterijen om deze op latere momenten beschikbaar te stellen. Wanneer er bijvoorbeeld bij harde wind meer stroom wordt geproduceerd dan er op dat moment wordt opgenomen kan deze worden bewaard via de batterijen. Deze energie kan dan vrijgegeven worden op momenten dat er te weinig stroom wordt geproduceerd.

Naast zonne-energie is wind energie een belangrijke factoren in de hernieuwbare energie bronnen.

Verschillende technologieën

Voor het opslaan van wind energie bieden we verschillende technologieën aan met elk hun voordelen en eigenschappen. Welk type batterijen er gekozen worden hangt af van verschillende factoren, afmetingen, kostprijs, levensduur,….

Go to Top